สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
Ladkrabang Cargo Control Customs Bureau
 

รายงานสถิติและข่าวสาร

เรื่องน่าสนใจ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 12 เข้าชมวันนี้
  • 1,222 เข้าชมเดือนนี้
  • 89,583 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 33/4 หมู่ 1 ถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ : 02-737-9278 โทรสาร : 02-737-9278

ข่าวสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 โครงการเอกซเรย์ล่วงหน้า ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร (ไอซีดีลำดกระบัง)14 มีนาคม 2559978
2 กรมศุลกากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ไม่แน่ใจว่าได้ชำระค่าภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่ และสนใจเข้าร่วม 15 มีนาคม 2559302
3 คณะนักศึกษา ม.ฟาร์อีสเทอร์น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 23 มีนาคม 2559317
4 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 25 มีนาคม 2559229
5 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 255911 เมษายน 2559277
6 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง4 พฤษภาคม 2559268
7 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 255910 พฤษภาคม 2559270
8 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรม CSR ?ปันน้ำใจช่วยน้องผู้ยากไร้" ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และ รร.วัดกุดตะเคียน28 พฤษภาคม 2559292
9 ผู้แทนจากสหภาพยุโรป (EU) เข้าตรวจสอบและประเมินผลด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง17 มิถุนายน 2559270
10 ศอท.สสล. เปิดให้บริการเครื่องคีออส (KIOSK) สำหรับสืบค้นข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ 8 กรกฎาคม 2559337
11 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 25598 กรกฎาคม 2559316
12 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภท การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากโครงการเอกซเรย์ล่วงหน้า ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา28 กรกฎาคม 2559240
13 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๖ โครงการเอกซเรย์ล่วงหน้า ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา (Faster and Cheaper with Pre X-Ray)8 สิงหาคม 2559264
14 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัด เพื่อเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 15 สิงหาคม 2559264
15 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภท การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)16 กันยายน 2559223
16 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานและจัดแสดงนิทรรศการ ในงานแสดงเทคโนโลยี โซลูชั่น และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สำหรับภูมิภาคอาเซียน+6 (TILOG-LOGISTIX 2016)21 กันยายน 2559221
17 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ23 กันยายน 2559272
18 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๔/ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙30 กันยายน 2559196
19 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง7 ตุลาคม 2559205
20 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสล. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 11 ตุลาคม 2559227
21 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙17 ตุลาคม 2559212
22 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง น้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 21 ตุลาคม 2559232
23 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ตามนโยบายกระทรวงการคลัง14 พฤศจิกายน 2559221
24 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช22 พฤศจิกายน 2559236
25 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดี รษก. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง29 พฤศจิกายน 2559227
26 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง30 พฤศจิกายน 2559203
27 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2559 (ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ 2560)15 ธันวาคม 2559193
28 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดประชุมผู้บริหารในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายของกรมศุลกากร 14 ธันวาคม 2559173
29 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดฝึกอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัด หัวข้อเรื่อง ++ พลิกชีวิต เพียงคิดบวก ++16 ธันวาคม 2559218
30 การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 256026 ธันวาคม 2559181
31 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 5 มกราคม 2560221
32 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 13 มกราคม 2560203
33 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดี รษก. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง19 มกราคม 2560501
34 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังที่ 8/2559 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 256027 ธันวาคม 2559266
35 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด24 มกราคม 2560207
36 อธิบดีกรมศุลกากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (นายอู จอ ทิน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 1 มีนาคม 2560142
37 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง20 มีนาคม 2560208
38 รองอธิบดีกรมศุลกากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Mr.Aung San Tun) นำผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น และ JICA ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง22 มีนาคม 2560146
39 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เข้าร่วมรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/กลุ่ม และด่านศุลกากร จากการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 327 มีนาคม 2560182
40 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 256030 มีนาคม 2560220
41 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ส่งมอบของกลางและของตกค้าง เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป15 มิถุนายน 2560197
42 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สาขากรุงเทพ (Japan External Trade Organization Bangkok : JETRO Bangkok) เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง21 มิถุนายน 2560240
43 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ส่งมอบของกลางและของตกค้าง เป็นแบตเตอรี่รถยนต์เก่าใช้แล้ว ให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 22 มิถุนายน 2560146
44 คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง8 กรกฎาคม 2560132
45 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง8 สิงหาคม 2560155
46 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙11 สิงหาคม 2560145
47 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐11 สิงหาคม 2560109
48 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง16 สิงหาคม 2560174
49 กรมป่าไม้นำผู้แทนจากสหภาพยุโรป (European Union : EU) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ประเภทไม้ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง16 สิงหาคม 2560174
50 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง24 สิงหาคม 2560188
51 อธิบดีกรมศุลกากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Mr.Kyaw Htin)และ JICA ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง4 กันยายน 2560188
52 ท่านสามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System บนอุปกรณ์ Smartphone/Tablet ได้แล้ว โดย Download Application ผ่านทาง App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS) และ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) ชื่อ e-Tracking Thai Customs 20 เมษายน 2560189
53 มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย5 พฤษภาคม 2560155
54 เช็คพิกัด รู้อัตรา ค้นง่าย สบายทุกที่ สะดวกดี ทุกเวลา5 พฤษภาคม 2560220
55 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง15 พฤษภาคม 2560165
56 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังที่ 1/2560 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง ประจำวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 256019 พฤษภาคม 2560159
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป24 พฤษภาคม 2560166
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป24 พฤษภาคม 2560166
59 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/256026 กันยายน 2560152
60 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖28 กันยายน 2560108
61 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง มอบนโยบายแผนดำเนินงานของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมกล่าวคำปฏิญาณคุณธรรมอัตลักษณ์ "รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ"9 ตุลาคม 2560144
62 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง6 ตุลาคม 256087
63 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง11 ตุลาคม 2560227
64 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง11 ตุลาคม 256088
65 ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมศุลกากรเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง18 ตุลาคม 2560176
66 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐25 ตุลาคม 256086
67 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินด้านการตรวจสอบย้อนกลับที่มาสัตว์น้ำนำเข้า (IUU Fishing) 7 พฤศจิกายน 2560102
68 ++ คณะผู้ตรวจการประเมินระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสหภาพยุโรป (EU) เข้าตรวจประเมินด้านการตรวจสอบย้อนกลับที่มาสัตว์น้ำนำเข้า ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ++14 พฤศจิกายน 2560109
69 ++ คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก ประจำสำนักงานประเทศไทย (WORLD BANK) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ++8 ธันวาคม 2560102
70 ++ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ++25 ธันวาคม 256094
71 ++ คณะอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ++25 ธันวาคม 2560110
72 ++ ท่านรองกิตติ สุทธิสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายธาดา ชุมไชโย ผอ.สสล. และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่งมอบของกลางให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ++1 กุมภาพันธ์ 2561103
73 ท่านรองกิตติ สุทธิสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศุลกากรตรงจสินค้าลาดกระบัง 1 กุมภาพันธ์ 2561172
74 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 29 มีนาคม 256157
75 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยตามประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑17 เมษายน 256135
76 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 256115
77 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 256115
78 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ XEROX รุ่น PHASER 3435 และ หมึกพิมพ์ XEROX รุ่น CP405D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 256115
79 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 256119
80 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 256115
81 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 256125
82 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง24 พฤษภาคม 256131
83 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง30 พฤษภาคม 256123
84 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 256121
85 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 256124
86 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ XEROX รุ่น PHASER 3435 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 256116
87 ประกาศ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ที่ 3/2561 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง ประจำวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 256110 สิงหาคม 25616
ผลลัพท์ทั้งหมด 87 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ