สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
Ladkrabang Cargo Control Customs Bureau